Verkstedstjenester

Verkstedstjenester

Reparasjoner av alle typer elektromotorer og generatorer, herunder:

  • Lagerbytte og lageranalyse.
  • Ulike mekaniske utbedringer (f.eks. foring av aksler og lagerskjold).
  • Avbalansering.
  • Glassblåsing, sandblåsing og lakkering.
  • Utbedring av viklinger/impregnering.
  • Omvikling.
  • Reparasjon av blikkpakker.
  • Feilsøking/diagnose.
  • Testkjøring og test-rapport.

En samarbeidspartner du kan stole på