Feltservice

Feltservice

Hos Motor & Generator Service har vi egne verksteder, men i mange tilfeller er det utfordrende eller vanskelig å få sendt motor/generator til oss. Derfor har vi egen feltservice-avdeling som kommer på oppdrag ut til deg. Her utfører vi alle reparasjoner, overhaling og vedlikehold som er mulig uten spesialfunksjonene vi har i verkstedene.

En viktig del av vår service er tilstandskontroll. For elektromotorer og generatorer er kontroll av både mekanisk og elektrisk tilstand viktig. Gjennom tilstandskontroll kan begynnende feil oppdages tidlig slik at kostbare følgeskader kan unngås. Motor & Generator Service har moderne og avansert utstyr for tilstandskontroll. Like viktig er også den kompetansen og erfaringen vi har til å vurdere måleresultatene og med det gi riktig og konkret anbefaling til vår kunde.

De viktigste verktøyene vi har for tilstandskontroll er vibrasjonsanalyse, som avdekker mekaniske og noen elektriske feil, høyspent viklingsanalyse som gir god indikasjon på tilstanden til statorviklingen, og selvfølgelig tradisjonell megging.
Vi utfører også avbalansering i felt for å redusere vibrasjonsnivå for med det å redusere belastningen på komponenter i maskinen og forlenge levetiden.

20210118-DSC_5435
20210118-DSC_5391 cropped

Lands- og verdensdekkende

Våre teknikere dekker hele landet, og har med seg nødvendig utstyr og reservedeler i egen servicebil. Vi jobber med alt fra små vannkraftverk på Vestlandet, olje- og borerigger på havet, industrifelt med faste vedlikeholdsavtaler og motorhotell.

Motor & Generator Service har et meget godt navn i bransjen, og er derfor også ofte på oppdrag uten Norges grenser. Vi kan dra på oppdrag fra et skip utenfor Cape Town i Sør-Afrika, til et industrifelt i Canada. For Motor & Generator Service er verden bare en kjøre- eller flytur unna.

Hvem trenger våre tjenester?

Vi forsøker så langt det er mulig å avhjelpe med utbedringer i kundens anlegg. Dette kan gi kortere total reparasjonstid ved at vi unngår ut/inn montering og frakt. For større maskiner er dette kostbart og tidkrevende, og medfører også legre nedetid for maskinen. Ikke alle feil lar seg utbedre med maskinen i anlegget så i en del tilfeller monterer vi maskinen ut for å sende den til vårt verksted for reparasjon.

Typisk eksempel på en kunde som bruker Motor & Generator Service og vår feltservice tjeneste er små vannkraftverk på Vestlandet. Her vil kundes utfordring ofte være at det ikke foreligger en fast serviceavtale, og når noe går galt er det utfordrende å finne løsningen. For slike tilfeller har vi mange kunder, og derfor stor kompetanse. Vi vil ta med nødvendig utstyr, reservedeler og personell for å løse oppgaven raskest og best mulig.

Har du et problem som du tror vi i Motor & Generator Service kan hjelpe dere med, ikke nøl med å ta kontakt; sammen finner vi beste løsning!

Dam Spillway