Generatorer

Generatorer - strømprodusenten

I dagens samfunn er man i meget stor grad avhengig av strøm, det være seg om man er til lands eller på havet. Der man ikke har tilgang på strøm via kraftnettet, trenger man andre løsninger, f.eks. på et skip, en borerigg eller langt ute på vidda langt fra folk og fe.

Her kommer elektrogeneratoren inn, denne lager strøm av bevegelse.

Dissasembled Part

Hva er en generator?

En generator består av flere deler, bl. a. magneter og spoler av isolert kobbertråd (det vil si kobberledninger som er surret rundt i en ring). I en generator vil en av disse delene være i ro, og den andre vil være i bevegelse (som oftest rotasjonsbevegelse). Stator er navnet på delen som ikke beveger seg, mens rotor beskriver delen som beveger seg. Hvilken av delene som beveger seg og står stille har ingen betydning.

En generator drives av en ekstern energikilde for å få rotoren til bevege seg. Den eksterne energikilden er som oftest en vannturbin, vindturbin, gassturbin eller dieselmotor.

En elektrisk generator er veldig lik en elektrisk motor i oppbygning. I den ene omsettes mekanisk rotasjon til elektrisk energi, i den andre omsettes elektrisk energi til mekanisk rotasjon

Hvor brukes generatorer?

I Norge blir 96% av den elektriske kraften produsert av generatorer i små og store vannkraftverk. Dette er unikt i verden og har vært en av hovedgrunnene til den industrielle utviklingen av Norge helt fra 1800 tallet. Men vi har også en rekke generatorer i anlegg som ikke er koblet til kraftnettet på land. Dette er særlig på oljeinstallasjoner og skip hvor generatorene drives av gassturbiner eller dieselmotorer.

Motor & Generator Service leverer og reparerer alle typer og merker av generatorer. Vi kan også på forespørsel levere hele generatorsett, det vil si både elektrogenerator og motor. Har du et behov for generator, kontakt oss så finner vi rette produktet for deg.

Sea Shipping