Tilstandskontroll

Tilstandskontroll

Elektromotorer og generatorer er i utgangspunktet enkle konstruksjoner med få bevegelige deler, men service og ettersyn er allikevel svært viktig for å opprettholde høy oppetid og sørge for at de fungerer lengst mulig.

I Motor & Generatorservice har vi spesialisert oss på å yte service, reparere og følge opp deres maskinpark.

En viktig del av vår service er tilstandskontroll. For elektromotorer og generatorer er kontroll av både mekanisk og elektrisk tilstand viktig. Gjennom tilstandskontroll kan begynnende feil oppdages tidlig slik at kostbare følgeskader kan unngås.
Vi går gjennom maskinen fra start til ende, og avdekker utfordringer som kan gi problemer på sikt.
Motor & Generator Service har moderne og avansert utstyr for tilstandskontroll. Like viktig er også den kompetansen og erfaringen vi har til å vurdere måleresultatene og med det gi riktig og konkret anbefaling til vår kunde.
De viktigste verktøyene vi har for tilstandskontroll er vibrasjonsanalyse, som avdekker mekaniske og noen elektriske feil, høyspent viklingsanalyse som gir god indikasjon på tilstanden til statorviklingen, og selvfølgelig tradisjonell megging.

Vi utfører også avbalansering i felt for å redusere vibrasjonsnivå for med det å redusere belastningen på komponenter i maskinen og forlenge levetiden.

Ved utført service og tilstandskontroll får dere selvfølgelig en servicerapport og tilstandsrapport.